Privātuma Politika un

Sīkdatņu (cookies) 

izmantošana

Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – “Saulrieta Koncerti Mārupē” pakalpojuma klientiem – informāciju par personas datu apstrādes pārzini, nolūku, apjomu un datu subjekta tiesībām.

Pārzinis un tā kontaktinformācija:

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “SK PRODUCTION“, reģistrācijas Nr. 40203077674, juridiskā adrese Mārupe, Ventas iela 8, LV-2167. e-pasts: info@saulrietakoncerti.lv tālr.nr. +371 26 757 224, turpmāk tekstā “Saulrieta Koncerti Mārupē”.

Personas datu apstrāde:

“Saulrieta Koncerti Mārupē” apstrādā personas datus klienta identificēšanai un saziņas veikšanai. Mājaslapas https://saulrietakoncerti.lv apmeklētājs kļūst par datu subjektu brīdī, kad aizpilda prasītos personas datus sadaļā “Saziņai”.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats:

“Saulrieta Koncerti Mārupē” apstrādā personas datus ar nolūku identificēt konkrēto personu un sazināties, atbildot uz klienta iesūtīto ziņu. Klienta personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 2. leģitīmās interesēs:
  1. veikt komercdarbību
  2. veikt sarunas ar klientiem par pakalpojuma norisi, uzturēšanu un norēķiniem;
  3. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus
  4. nodrošināt un uzlabot pakalpojuma kvalitāti
  5. informēt sabiedrību par uzņēmumu un tā aktivitātēm

Personas datu aizsardzība

“Saulrieta Koncerti Mārupē” aizsargā Klienta personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un “Saulrieta Koncerti Mārupē” saprātīgi pieejamos tehniskos, finansiālos un organizatoriskos resursus.

Personas datu saņēmēja kategorijas

“Saulrieta Koncerti Mārupē” neipauž trešajām personām nekādus Klientu personas datus, izņemot:

 1. saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 2. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā;
 3. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos “Saulrieta Koncerti Mārupē” likumīgo interešu aizsardzībai.

Personas datu glabāšanas ilgums

“Saulrieta Koncerti Mārupē” glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr:

 1. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 2. ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Brīdī, kad “Saulrieta Koncerti Mārupē” konstatē, ka personas dati nav nepieciešami vai klients izvēlas atteikties no foto un video materiāla glabāšanas sociālajos tīklos vai mājaslapā https://saulrietakoncerti.lv, personas dati tiek dzēsti.

Cookies (Sīkdatnes)

Cookies (sīkdatnes) ir mazas teksta datnes, kuras serveris pārraida Jūsu pārlūkprogrammai katru reizi, kad apmeklējat http://saulrietakoncerti.lv  Tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem.

Saglabāti sīkfaili ļauj serverim atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot mājas lapu, tie ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Īsumā, sīkfaili uzlabo lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē, ļaujot sistēmai atpazīt apmeklētājus.
Mēs sīkfailus izmantojam, lai palīdzētu attīstīt mūsu mājaslapu un veidotu to lietotājiem draudzīgu. Tie mums palīdz noteikt un izprast lietotāju darbību mājaslapā.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai mājaslapas darbībai iesakām sīkfailus saglabāt. Ja tomēr vēlaties tos noraidīt, šo varat izdarīt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus.

Personas datu rediģēšana un dzēšana

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, klientiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt “Saulrieta Koncerti Mārupe” veikt datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu.

Gadījumā, ja vēlaties pilnībā dzēst savus personas datus vai radušies kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar "Saulrieta Koncerti Mārupē”, izmantojot e-pastu: info@saulrietakoncerti.lv  vai zvanot pa tālruni +371 26 757 224.

Citi noteikumi

“Saulrieta Koncerti Mārupē” ir tiesības veikt Privātuma politikas papildinājumus. Privātuma politikas aktuālā versija tiek padarīta pieejama “Saulrieta Koncerti Mārupē” tīmekļa vietnē https://saulrietakoncerti.lv un tiek piemērota no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kas Eiropas savienības dalībvalstī Latvijā, kur notiks datu apstrāde, ir Datu valsts inspekcija.